The Wave

Plastic Smart Sport Clubs

Een wereld met minder plastics, minder zwerfafval en circulaire sportverenigingen

Plasticvervuiling en zwerfafval zijn een groot probleem, wereldwijd. Plastic en zwerfafval is overal. Deze vervuiling heeft desastreuze gevolgen voor mens, dier en planeet. Sportclubs dragen helaas in grote mate bij aan het plastic en afval probleem. Daarnaast produceren ze ook veel restafval. Met onze partners creƫren we bewustwording, verbinden wij en assisteren wij om circulairder te worden. Als sportclub kun je op verschillende manieren het verschil maken. Tijd dus voor actie!

Maak het verschil

Hoe is de situatie op jouw sportclub? Bekijk eens hoe het zit met het gebruik van plastic, wordt er nog limonade, koffie en bier gedronken uit wegwerpbekers. Hoe wordt omgegaan met restafval, zwerfafval en afvalscheiding? Help mee jouw sportclub Plastic Smart en circulair te maken en doe mee!

  

Wat is een Plastic Smart Sport Club?

Een sportclub is Plastic Smart als zij:
- zich committeert aan het voorkomen, minimaliseren en optimaal recyclen van wegwerpplastic en zwerfafval en circulair omgaan met afval;

- stappen onderneemt om circulairder te worden 

- actief de bewustwording van het probleem van plastic en het zwerfafval op en rond de club vergroot;

- actie onderneemt om wegwerpplastic en zwerfafval meetbaar terug te dringen door bewustere inkoop, opruimacties organiseert, een nulmeting doet en een plan maakt om uitgifte van plastic te reduceren; 

Doe mee!

Maak het verschil en help je Sport Club Plastic Smart, zwerfafval vrij en circulair te worden!

Impact counter

Impact counter
Neem contact op and be part of The Wave

Wil je meer weten over The Wave? Of wil je je direct aansluiten als sportclub? Neem dan contact met ons op.

"Plastic op een sportclub moet verleden tijd zijn".