Over ons


Onze missie

The Wave heeft als missie alle sportclubs in Nederland Plastic Smart te maken en zwerfafval tegen te gaan. Dit doen wij door sportclubs te ondersteunen met de juiste kennis en tools, zoals ons programma’s en informatiepakketten. Daarnaast brengen wij relevante partijen binnen de sportwereld bij elkaar en fungeren als een ‘spin in het web’ voor een optimale informatievoorziening en het opzetten van de juiste acties.

Plastic Smart Sport Clubs committeren zich aan het voorkomen, minimaliseren en optimaal recyclen van het plastic afval. Daarbij vergroten ze actief de bewustwording van het plastic probleem binnen de sportclubs. Concreet betekent dit:

  • Tekenen van de intentieverklaring;
  • Oprichten van een duurzaamheidscommissie;
    Reduceren van ten minste 30% van de wegwerpplastics waarbij de overige wegwerpplastics 100% recyclebaar moeten zijn;
  • Bewustwording creëren bij meer dan 50% van de bij leden en omgeving;
  • Organiseren en uitvoeren van opruimacties;
  • Samenwerken met anderen, zoals scholen en gemeenten om het plastic probleem op te lossen en zwerfafval te voorkomen.

Sportclubs die Plastic Smart zijn krijgen een Plastic Smart certificaat.

Impact counter

Team

Impact counter

Niels-Olaf Bout

Voorzitter
Impact counter

Olivier van Nieuwenhuizen

Penningmeester
Impact counter

Florian Fuchs

Ambasssadeur
Impact counter

Roel Bovendeert

Ambassadeur

ANBI

Stichting The Wave heeft de ANBI status met als statutair doel het leveren van een bijdrage aan een wereld zonder (plastic) zwerfafval door een massale beweging van bewustwording en actie in gang te zetten bij sportverenigingen, scholen en gemeenten. - De focus ligt in eerste instantie op sportverenigingen en is tweeledig:

Het terugdringen van het gebruik van wegwerpplastics;

Het creëren van bewustwording over de problematiek van de ‘plastic soup’ onder (jeugd) leden en sponsoren.

Wil je meer lezen over onze ANBI, klik dan hier:

Impact counter

Neem contact op and be part of The Wave

Wil je meer weten over The Wave? Of wil je je direct aansluiten als sportclub? Neem dan contact met ons op.

"Plastic op een sportclub moet verleden tijd zijn".

Powered by FOYS